Ärendesystem

Hantering av felanmälan och serviceärenden för vaktmästare kopplat till service objekt, ett förenklat användargränssnitt mot beställaren skapar vi enkel och strukturerad hanteringen av ärenden för vaktmästeriservice

Kontakta oss så berättar vi mer!