CS Atom

Det är idag svårt för organisationers IT-avdelningar att hinna med att skapa den mängd IT-systemet som verksamheten är behov av. 

Många briljanta idéer sätts i organisationernas malpåse för att pengar och tid ej räcker till för att förverkliga idéerna. 

I ett vanligt IT-projekt behövs både front-end och back-end utvecklare och eventuella devops för sätta upp IT-miljön samt projektledare som håller samman projektet.

Med Low-code plattformen CS Atom kan systemutvecklaren tillsammans med affärsutvecklaren snabbt ta en idé till ett fungerande IT-system utan att behöva tänka på systemets databaslogik eller användargränssnitt. CS Atom sköter detta i bakgrunden med hjälp av uppsatta konfigurationsregler.


Vad är CS Atom?
Med hjälp av ett enkelt ”drag and drop” gränssnitt kan ett helt nytt system byggas upp utan en rad programmeringskod. Alla steg görs med enklare konfigurationer. Allt ifrån applikationslogiken, användargränssnittet och säkerhetsintegrationen. Databaslogiken skapas automatiskt utifrån hur applikationslogiken konfigureras upp.