CS Rescue

Med vår Rakel certifierade digitaliseringsplattform CS atom levererar CS Suite redundanta kommunikations lösningar för blåljus. Säker kommunikations mot olycksplats och bakre ledning, bildöverföring, lägesbild med positionering av larm och olika typer av enheter i kombination med geodata, levererar CS suite en komplett kommunikations lösning för blåljusmyndigheter.